Oproep: wil jij een opleiding tot jurylid volgen?

Dat kan door een laagdrempelige opleiding te volgen! Heb je interesse? Neem dan hier contact met ons op!

Er zijn 2 startmogelijkheden:

  • Clubjurylid
  • Jurylid niveau 1

Clubjurylid

Wat?

Als clubjurylid engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging. Je wordt nooit opgeroepen om te jureren op andere terreinen. Als clubjurylid kan je evenwel niet als chef van een proef of functie optreden.

Procedure tot het behalen van het brevet clubjurylid:

Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste. Na deze dagopleiding kan je aan de slag als clubjurylid (je ontvangt dan een jurybadge).

Jurylid niveau I

Wat?

Als jurylid niveau I engageer je je om jurytaken uit te voeren binnen je eigen vereniging alsook bij andere verenigingen. Als jurylid niveau I kan je, indien je na verloop van tijd voldoende ervaring opgedaan hebt, als chef verantwoordelijk zijn voor een proef of functie.

Procedure tot het behalen van het brevet jurylid niveau 1:

Je volgt een dagopleiding bestaande uit een theoretisch deel en een praktische rondleiding op de piste gevolgd door een korte schriftelijke evaluatie. Nadien loop je stage tijdens 3 wedstrijden en treed je éénmaal op bij het lopen, éénmaal bij het springen en éénmaal bij het werpen. Na een positieve evaluatie van deze stage ben je een volwaardig jurylid niveau 1.

Je ontvangt een bestendige toegangskaart, een jurybadge en de nederlandstalige versie van het IAAF-reglementenboekje.

Beide opleidingen zijn gratis en worden jaarlijks in het voorjaar in elke provincie georganiseerd. Beide opleidingen gaan door op dezelfde dag, enkel de opleiding tot jurylid niveau 1 is iets uitgebreider. (minimumleeftijd tot deelname: minstens 16 jaar op 31 december van het jaar waarin je deelneemt.) Er zal eind juni 2018 nog een extra opleiding tot clubjurylid voorzien worden in de provincieAntwerpen. De opleiding staat open voor kandidaten uit alle Vlaamse provincies.

De volgende opleiding tot clubjurylid gaat door op 30 juni in Edegem. Wil je deelnemen? Neem dan hier contact met ons op!