STAX is een club die draait op de inzet van vele mensen. Wij zijn steeds op zoek naar extra handen om onze werking te versterken. Als u wilt helpen, kunt u op onderstaande pagina’s vinden hoe u dat kunt doen.