Om een optimale begeleiding te geven aan atleten, moet er vertrouwen zijn tussen atleten en trainers. Dit vertrouwen is gestoeld op een aantal concrete afspraken en gedragsregels waar zowel atleten en trainer zich aan houden. Als club hechten wij hier het hoogste belang aan.

In onderstaande link kan u de gedragscode downloaden

Gedragscode